Lektor dla TECHNOMEX

Przykładowe nagrania

Nagranie 1 – youtube

Nagranie 2 – youtube